NOVOSTIDavanje saglasnosti na prijem zaposlenika na određeno vrijeme do 30.06.

Poštovana,

U posljednje tri školske godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK pri davanju saglasnosti na prijem zaposlenika na određeno vrijeme u osnovne škole, daje saglasnost na prijem zaposlenika do 17.06. uz pripadajući godišnji odmor.
Članom 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, broj: 6/04 i 7/05) je propisano da nastavnici i stručni saradnici u školi, godišnji odmor koriste u pravilu u toku ljetnog raspusta.
Davanjem saglasnosti na prijem do 17.06. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK uvodi pravilo suprotno Zakonu, po kojem zaposlenici na određeno vrijeme (a koji imaju ista prava kao i zaposlenici na neodređeno vrijeme) u pravilu koriste godišnji odmor za vrijeme trajanja nastavne godine.
U vezi s navedenim KO SSOOiO TK zahtijeva da Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK počev od školske 2010/2011 godine daje saglasnosti za raspisivanje konkursa i prijem zaposlenika u osnovne škole na određeno vrijeme do 30.06., odnosno do završetka nastavne godine, kako bi svi zaposlenici koji rade u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu koristili godišnji odmor u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju TK („Sl.novine TK“, broj: 6/04 i 7/05).

S poštovanjem!

Oštampaj